Tu podaj tekst alternatywny

Dzisiaj Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej!

W 2007 roku Sejm Polski uchwalił święto Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, święto obchodzone jest jednak już od 1990 roku. Jego wcześniejsza nazwa brzmiała : Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
Z rozkazu Stalina, ówczesnego przywódcy ZSRR, wiosną 1940 roku w lesie katyńskim rozstrzelano ponad 21 tysięcy polskich obywateli w tym 10 tysięcy żołnierzy wojska polskiego. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, ale 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską niestety nie zostało jak dotąd rozwiązanych. 
Masowy grób oficerów
Ofiary tej zbrodni grzebano w masowych grobach w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach, Bykowni oraz prawdopodobnie w Kuropatach na Białorusi. Ówczesne władze ZSRR starały „po cichu” mordować naszą polską inteligencję. Jednak w 1943 roku ujawniono pierwsze masowe groby w Katyniu. Do odkrycia doszło już 2 lata wcześniej, czyli w roku 1941.  W październiku 1941 r. dwa polscy przymusowi robotnicy odnaleźli masowe groby w Katyniu. 5 miesięcy później w marcu '42 roku odnaleźli je kolejni polscy robotnicy przymusowi z pociągu Bauzug nr 2005-M. Odkryć tych dokonywano na podstawie informacji miejscowej ludności rosyjskiej (szczególnie znani stali się dwaj chłopi: Iwan Kriwoziercew i Parfien Kisielew). 17 lub 18 lutego 1943 roku Rosjanie mieszkający w pobliżu Katynia wskazali władzom niemieckim dokładne miejsce pochówku[. Niemcy rozpoczęli prace ekshumacyjne i 11 kwietnia Agencja Transocean nadała komunikat o odnalezieniu w Lesie Katyńskim zwłok 10 tys. polskich oficerów. 13 kwietnia 1943 roku informacje te powtórzyło Radio Berlin.
 W odpowiedzi na komunikat Radia Berlin radio moskiewskie 15 kwietnia 1943 roku nadało komunikat Sowieckiego Biura Informacyjnego, który 16 kwietnia 1943 roku opublikowano również w gazecie "Prawda". Komunikat radziecki oskarżał o zbrodnię Niemców i stwierdzał, że polscy jeńcy wojenni pracowali w 1941 roku na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska i latem 1941 roku wpadli w ręce wojsk niemieckich. Po zwróceniu się rządu polskiego do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Prawda opublikowała artykuł pt. Polscy wspólnicy Hitlera, a w nocy z 25 na 26 kwietnia polski ambasador Tadeusz Romer otrzymał notę o zerwaniu stosunków dyplomatycznych.
14 października 1992 roku na polecenie prezydenta Borysa Jelcyna naczelny archiwista państwowy Rosji Rudolf Pichoja przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie uwierzytelnione kopie dokumentów z teczki specjalnej nr 1, w tym kopie uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku i notatki Szelepina z 3 marca 1959 roku. Dokumenty opublikowano w 1992 roku w Polsce w zbiorze Katyń. Dokumenty ludobójstwa, a w Rosji w pierwszym numerze miesięcznika „Woprosy istorii” z 1993 roku. Wtedy też otwarto na pewien czas dla polskich historyków część archiwów postradzieckich. 25 sierpnia 1993 roku w czasie wizyty w Polsce prezydent Rosji Borys Jelcyn złożył kwiaty pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i wypowiedział słowo: „Wybaczcie”.
Wczoraj portal TVN24 podał w swoim serwisie informację : Dziennik "Moskowskije Nowosti" donosi, że Europejski Trybunał Praw Człowieka  w Strasburgu orzekł, iż Rosja nie ponosi winy za masową egzekucję Polaków w 1940 roku pod Katyniem. Co ciekawe, wyrok ma być ogłoszony dopiero 16 kwietnia. Więcej można przeczytać tutaj.

W Katyniu zginął mój dalszy krewny Feliks Jachman(zdj. po prawej). Feliks był synem Stanisława i Marianny Reginy z Popławskich. Urodził się 5 listopada 1900 roku w Łodzi. W latach 1918-1921 Feliks był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, walczył w 9 Pułku Ułanów Małopolskich. Pułk ten sformowany został w Dębicy pod koniec listopada 1918 roku. Do tej grupy dołączyło wielu ochotników i wielu polskich kawalerzystów z byłej armii austriackiej.Feliks brał udział w obronie Lwowa, walczył nad Horyniem, Słuczą oraz po Koziatyniem. W 1932 roku ukończył kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, a trzy lata później ukończył średnią szkołę rolniczą. Będąc instruktorem rolnym zamieszkał w Brzezinach pod Łodzią. Został odznaczony Medalem Niepodległości. W roku 1939 brał udział w Kampanii. Zginął z rąk NKWD 14 kwietnia 1940 roku w Katyniu, jutro minie 72 rocznica śmierci Feliksa. 


Czy masz jakiekolwiek informacje na tematy powyższego posta?Poszukujesz przodków i krewnych w tych samych miejscowościach? A może dopiero zaczynasz przygodę z genealogią? Napisz : czarprzodkow@gmail.com
 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Liczba wyświetleń

Obserwatorzy