Tu podaj tekst alternatywny

Młynarze w XVIII i XIX w.

Jako że moi nowo odkryci przodkowie, a przynajmniej Ci o nazwisku Jäckel, byli młynarza dzisiaj przybliżę Wam ten zawód. 
Młynarstwo to bardzo stare zajęcie. Już w Starożytnym Rzymie  były znane młyny wodne! W Polsce powstanie młynów datuje się na koniec XII wieku. 
Młynarstwo wiejskie stanowiła dział rzemiosła, który był non stop związany z codziennym funkcjonowaniem dawnej wsi. Dynamiczny rozwój przemysły, w tym młynarstwa, jaki miał miejsce na przełomie XVIII/XIX wieku pozwolił aby młyny były napędzane mechanicznie. Istnieją dwa rodzaje młynów : wodny i wietrzny. Może pierwsze o tym drugim ;) 
Pierwsze wzmianki o wiatrakach w Polsce pochodzą z XIII wieku. Wiatraki budowane były na terenach równinnych i słabo zalesionych, wyeksponowanych na działanie wiatrów o kierunku wschód-zachód.
Tak o wyposażeniu tych wiatraków pisał w 1690 roku Stanisław Solski:  
„Wiatraki mają części przedniejszych siedm: 1. Stolec, na którym się cały młyn obraca; 2. Dyszel, którym się obraca do wiatru; 3. Skrzydła; 4. Wał w głowie trzymający skrzydła; 5. Koło waleczne w tymże wale do góry stojące; 6. Zastawkę tamującą obrót skrzydeł i kamienia; 7. Cewy na górnym wrzecionie obracające kamień; 8. Wrzeciono spodnie, które dźwiga kamień”. 

Natomiast młyny poruszane siłą wody pojawiły się w Polsce na początku XII wieku, rozpowszechniły się zaś w okresie gospodarki czynszowej, a schyłek ich użytkowania nastąpił w XIX wieku wraz z rozwojem młynów motorowych. Energia wodna była wykorzystywana początkowo jedynie w gospodarstwach klasztornych. W XVI wieku pracowało w Polsce 3000 różnych kół wodnych poruszających wewnętrzne przyrządy młyńskie. 

 Młynarze cieszyli się w środowisku wiejskim szacunkiem, chociaż często posądzano ich o skąpstwo, nieuczciwość i kontakty z siłami nieczystymi. Młyn podobnie jak kuźnia był ośrodkiem męskiego życia towarzyskiego. To właśnie tutaj przeprowadzano różnego rodzaju rozmowy polityczne, wymieniano się nowinkami oraz zawierano transakcje handlowe. Młynarz był człowiekiem, bardziej od swych sąsiadów, wykształconym i obytym. Prowadząc swój interes musiał umieć wykonywać różne zawody. Był to trochę kupcem, cieślą, stolarzem, bednarzem, konstruktorem i księgowym. Jego wyposażenie materialne było nieporównywalnie lepsze niż pozostałych mieszkańców wsi. Często oprócz młyna dysponował on także dodatkowym źródłem dochodu w postaci gospodarstwa. Sam budynek i urządzenia młyńskie tworzyły bardzo kosztowny warsztat pracy, więc często sytuacja ekonomiczna tej grupy zawodowej była przedmiotem zazdrości. Nie da się ukryć, że młynarzom przypisywano wszelkie oszustwa. Według opinii ludu, ich nieuczciwość polegała na niewłaściwym sposobie odmierzenia mąki. Wprawdzie chłopi także starali się oszukać młynarza mieszając ziarno z piaskiem, ale było to zjawisko marginalne. Młynarze stanowili raczej zamknięty krąg społeczny, co podkreślało środowiskowe powiedzenie: „jak się żenić, to równo – młynarz z młynarzówną”.
 

Kolejni czescy przodkowie...

W Family Search zostały udostępnione akta z interesujących mnie parafii : Kamienica Polska, Poczesna oraz Koziegłowy. Niestety nie wszystkie lata są dostępne, ale nie ma co narzekać :) 
Dzięki temu udało mi się odszukać m.in. akt ślubu moich 4xpradziadków Maksymiliana Jakman z Anny z Jeklów. Anna była córką Józefa i Teresy, z aktu dowiadujemy się również gdzie urodzili się młodzi. Oczywiście Maksymilian urodził się w Czechach w m. Rybna, a Anna? Anna także z Czech! Urodziła się w m. Kunzendorf. Pierwsze myślałem że to Morawieckie Hořejší Kunčice, czyli niem. Kunzendorf. Skontaktowałem z Piotrem Geraschem - jednym z założycieli Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, w związku z pomocą w odszukaniu moich przodków. Okazało się, że metryki z tego miasteczka dostępne są w internecie. Piotrowi udało się odnaleźć akt ślubu niejakiego Józefa ożenionego z Teresą w 1808 roku. Jednak wiek Józefa nie pasował z urodzeniem Anny. Z tego aktu wynikało, że Józef miał 56 lat, byłby już za stary przy narodzinach mojej 4xprababci.
Ten trop odrzuciliśmy. 
Dzisiaj Piotrowi udało się odnaleźć akt ślubu właściwego Józefa! Józef Jäckel ożenił się z Teresą Sprinz w 1809 roku we wsi Kuncina Ves, czyli po niemiecku także Kunzendorf! 
Następnie odnalazł akt urodzenia żony Maksymiliana, czyli mojej 4xprababci Anny z 1818 roku, później jej siostry Karoliny z 1829 r.

Józef Jäckel(Jakel) przybył do Polski, a dokładnie do Kamienicy Polskiej w 1818 roku razem z innymi kolonistami z Czech. Jego podpis widnieje na akcie notarialnym kupna wsi Kamienica Polska od Floriana Sadowskiego przez czeskich kolonistów. 
.

Józef do Kamienicy Polskiej przybył prawdopodobnie ze swoim ojcem Michałem oraz na pewno z matką Marianną Anną.
 Ciekawe jest to, że Józef przybył w 1818 roku do Kamienicy Polskiej, później przez kilkanaście lat aż do ok. 1830 roku w aktach tej wsi nie ma zapisów dotyczący Jeklów. Być może Józef pojechał po rodzinę, żonę, dzieci. W 1830 roku rodzi się syn Józef. Następnie moi przodkowie po raz kolejny wróciliby do Czech. Bowiem nie ma aktu zgonu Teresy ani Józefa. 
Ojciec Józefa, Michał zmarł w 1829 roku, a jego żona Marianna Anna zmarła 10 lat wcześniej. 
Kolejne zaskoczenie, akt urodzenia Michała jest z parafii Himmmlisch Rybnai! Z tej parafii, a dokładnie z Rybnej - Ryczki do Polski przybyła rodzina Jakman.
Michał urodził się jako Johann Michael z ojca Michała i matki Katarzyny w 1757 roku. 
Michał ożenił się z Marianną Anną  Jung 26 listopada 1782 roku. Dowiadujemy się że Marianna Anna była córką Kaspra.
Syn Michała, Józef urodził się 5 czerwca 1785, a 3 stycznia 1809 ożenił się z Teresą Sprinz, córką Ignacego i Marii Anny. 
Jak już wcześniej wspomniałem rodzina Jäckel, Jakel była rodziną młynarską, przez co często przeprowadzali się z jednej wsi do drugiej. Nie wiem do kiedy występują w parafii Himmlisch Rybnai, ale nie przypominam sobie aby w indeksie było nazwisko Jäckel(lata 1661-1735)
Jutro dalej będę szukał w aktach z Himmlisch Rybnai. Na pewno są tam Jungowie i Sprinzowie. 
Te dwa nazwiska występują już w moim drzewie, może uda mi się połączyć ze sobą te osoby :)

 Drzewo genealogiczne Anny Jäckel

Chciałbym jeszcze serdecznie podziękować Piotrowi Gerasch za pomoc w odszukiwaniu moich czeskim przodków!

 

Święto Konstytucji 3 maja

Zapraszam do oglądnięcia filmu o Konstytucji 3 maja :)
 

Liczba wyświetleń

Obserwatorzy